Cá chép nguyên con đông lạnh

Cá chép nguyên con làm sạch hút chân không từng con đông lạnh

Size 500gram – UP

 

Danh mục: